O nama

Više informacija o nama i našem poslovanju

EKI INŽENJERING D.O.O.

Upravljanje i održavanje zgrada i stambenih objekata

Tvrtka Eki-inžinjering d.o.o. Pula registrirana je 1993. godine i obavljala je uglavnom poslove projektiranja i stručnog nadzora na objektima visoko gradnje.

Stupanjem na snagu članka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96 01.01.1997.god. započeli smo s poslovima upravljanja zgradama na području grada Pule i šire okolice.

Danas uspješno upravljamo s 470 zgrada, od kojih su četiri potpuno poslovne zgrade.
O održavanju zgrada brinu četiri tehnička referenta graditeljske struke i jedan tehnički referent elektrostruke.
Financijsko poslovanje za zgrade obavljaju četiri djelatnika ekonomske struke.
Za pravne poslove angažiramo vanjske suradnike – odvjetničke urede.

Poslove održavanja zgrada obavljamo s renomiranim kooperantima (vodoinstalateri, električari, stolari, krovopokrivači i sl.).

Prema razrađenom modelu upravljanja EKI INŽINJERING d.o.o. Pula osiguravamo za zgrade:
» Financijsku sigurnost
» Povoljno i kvalitetno osiguranje zgrade
» Kvalitetno održavanje zgrade sa koperantima
» Suradnja s komunalnim poduzećima
» Suradnja sa gradskim službama

Na ovaj način zadovoljavamo sve potrebe zgrada – osiguranje financija, kvalitetno održavanje zgrada i rješavanje svih tehničkih problema.

Naše usluge
Eki inžinjering - Održavanje zgrada Pula
Eki inžinjering - Održavanje zgrada Pula
Eki inžinjering - Održavanje zgrada Pula
Eki inžinjering - Održavanje zgrada Pula
Eki inžinjering - Održavanje zgrada Pula
Eki inžinjering - Održavanje zgrada Pula
Eki inžinjering - Održavanje zgrada Pula
Eki inžinjering - Održavanje zgrada Pula
Eki inžinjering - Održavanje zgrada Pula
Eki inžinjering - Održavanje zgrada Pula
Eki inžinjering - Održavanje zgrada Pula
Eki inžinjering - Održavanje zgrada Pula
Imate pitanja u svezi naših usluga ili želite suradjivati? Kontaktirajte nas!