Energetska obnova

Obnovite vašu nekretninu

Energetska obnova zgrada i stambenih objekata

Možemo vam pomoći

Energetska obnova zgrada podrazumijeva primjenu mjera energetske učinkovitosti u svrhu poboljšanja energetskog svojstva zgrade.

U Hrvatskoj zgrade troše više od 40% ukupne potrošnje energije a većina zgrada pripada energetskom razredu E, F ili G. Energetskom obnovom, ne samo da se smanjuju emisije ugljičnog dioksida već se povećava i ugodnost boravka i rada u tim zgradama. Uz to, znatno se smanjuje i potrošnja energenata što se direktno replicira na uštedu na režijama koja može iznositi i do 60%.

Pod pojmom energetska obnova podrazumijeva se povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjskih prozora i vrata te zamjena ili unaprjeđenje sustava grijanja/hlađenja, ali i mjere korištenja obnovljivih izvora energije. Odabir mjera ovisi o energetskom stanju i vrsti zgrade, načinu njenog korištenja te o lokaciji, a idealno je primijeniti više mjera kako bi se osigurao njihov sinergijski učinak i značajnije smanjenje potrošnje energije.

Europska komisija odobrila je Operativni program „Konkurentnost i kohezija" 12. prosinca 2014. godine, i to među prvih 50 od tada zaprimljenih 205 prijedloga operativnih programa svih država članica. Time je Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, koji su sastavni dio ESI fondova.

Od ukupno 311 milijuna eura, koliko je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. namijenjeno za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada, kroz Europski fond za regionalni razvoj, od 2015. godine, kada su objavljeni prvi pozivi Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, objavom ovog posljednjeg, petog po redu Poziva energetske obnove koji je objavljen krajem 2017. godine, rezervirano 90% ukupne alokacije. U narednih pet godina u projekte energetske obnove uložiti će se preko 5 milijardi kuna.

Uspješni projekti - energetska obnova putem EU fondova

Budicinova 20 - Pula

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Budicinova 20, Pula
Kratki opis projekta: Zgrada na adresi Budicinova 20, Pula u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti planira provesti sljedeće mjere uštede energije:
» toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja
» toplinska izolacija krova
» zamjena dijela postojeće stolarije
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
» Emisija CO2 prije energetske obnove iznosi 32,53 t/god.
» Emisija CO2 nakon energetske obnove iznosi 10,44 t/god.
» Smanjenje emisije CO2 od 22,09 t/god., odnosno 67,89%
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke prije energetske obnove iznosi 135.794,20 kWh/god.
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke nakon energetske obnove iznosi 43.603,80 kWh/god.
» Ušteda energije koja će biti ostvarena prilikom implementiranja navedenih mjera iznositi 92.190,40 kWh/ god, odnosno 67,89%
Ukupna vrijednost projekta: 1.459.476,55 HRK
EU sufinanciranje projekta: 819.886,99 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 10/2016. – 03/2019.
Kontakt osoba za više informacija: Mirna Brgles-Milošev

Fucane 128 - Medulin

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Fucane 128, Medulin
Kratki opis projekta: Zgrada na adresi Fucane 128, Medulin u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti planira provesti sljedeće mjere uštede energije:
» toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja
» toplinska izolacija krova
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
» Emisija CO2 prije energetske obnove iznosi 12,93 t/god.
» Emisija CO2 nakon energetske obnove iznosi 3,56 t/god
» Smanjenju emisija CO2 od 9,37 t/god., odnosno 72,46%.
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke prije energetske obnove iznosi 54.721,26k
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke nakon energetske obnove iznosi 15.070,45 kWh/god
» Ušteda energije koja će biti ostvarena prilikom implementiranja navedenih mjera iznositi 39.650,81
Ukupna vrijednost projekta: 336.500,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 188.692,44 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 10/2016. – 03/2019.
Kontakt osoba za više informacija: Mirna Brgles-Milošev

Koparska 1 - Pula

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Koparska 1, Pula
Kratki opis projekta: Zgrada na adresi Koparska 1, Pula u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti planira provesti sljedeće mjere uštede energije:
» toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja
» toplinska izolacija krova
» zamjena dijela postojeće stolarije
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke prije energetske obnove iznosi 164.395,20kWh/god.
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke nakon energetske obnove iznosi 39.993,54 kWh/god.
» Ušteda energije koja će biti ostvarena prilikom implementiranja navedenih mjera iznositi će 124.401,66 kWh/ god, odnosno 75,67%.
» Emisija CO2 prije energetske obnove iznosi 28,23 t/god.
» Emisija CO2 nakon energetske obnove iznosi 6,87 t/god.
» Smanjenje emisije CO2 od 21,36 t/god., odnosno 75,66%
Ukupna vrijednost projekta: 1.657.145,06 HRK
EU sufinanciranje projekta: 912.194,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 10/2016. – 03/2019.
Kontakt osoba za više informacija: Mirna Brgles-Milošev

Koparska 25 - Pula

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Koparska 25, Pula
Kratki opis projekta: Zgrada na adresi Koparska 25, Pula u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti planira provesti sljedeće mjere uštede energije:
» toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja
» toplinska izolacija krova
» zamjena dijela postojeće stolarije
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
» Emisija CO2 prije energetske obnove iznosi 17.74 t/god.
» Emisija CO2 nakon energetske obnove iznosi 6,42 t/god.
» Smanjenje emisije CO2 od 11,32 t/god., odnosno 63,80%
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke prije energetske obnove iznosi 74.069,88 kWh/god.
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke nakon energetske obnove iznosi 26.819,11 kWh/god.
» Ušteda energije koja će biti ostvarena prilikom implementiranja navedenih mjera iznositi 47.250,77 kWh/ god, odnosno 63,79%
Ukupna vrijednost projekta: 1.328.067,40 HRK
EU sufinanciranje projekta: 761.153,44 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 10/2016. – 03/2019.
Kontakt osoba za više informacija: Mirna Brgles-Milošev

Nobileova 19 - Pula

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Nobileova 19, Pula
Kratki opis projekta: Zgrada na adresi Nobileova 19, Pula u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti planira provesti sljedeće mjere uštede energije:
» toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja
» toplinska izolacija krova prema negrijanom tavanu
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
» Emisija CO2 prije energetske obnove iznosi 15,05 t/god.
» Emisija CO2 nakon energetske obnove iznosi 6,13 t/god.
» Smanjenje emisije CO2 od 8,92 t/god., odnosno 59,27%
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke prije energetske obnove iznosi 64.750,04 kWh/god.
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke nakon energetske obnove iznosi 26.368,61 kWh/god.
» Ušteda energije koja će biti ostvarena prilikom implementiranja navedenih mjera iznositi će 38.381,43 kWh/ god, odnosno 59,28% .
Ukupna vrijednost projekta: 617.332,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 328.754,31 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 10/2016. – 10/2018.
Kontakt osoba za više informacija: Mirna Brgles-Milošev

Sisačka 2 - Pula

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Sisačka 2, Pula
Kratki opis projekta: Zgrada na adresi Sisačka 2, Pula u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti planira provesti sljedeće mjere uštede energije:
» toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja
» toplinska izolacija krova
» zamjena dijela postojeće stolarije
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke prije energetske obnove iznosi 94.847,44kWh/god.
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke nakon energetske obnove iznosi 34.536,07 kWh/god.
» Ušteda energije koja će biti ostvarena prilikom implementiranja navedenih mjera iznositi će 60.311,37 kWh/ god, odnosno 63,59%.
» Emisija CO2 prije energetske obnove iznosi 22,72 t/god.
» Emisija CO2 nakon energetske obnove iznosi 8,72 t/god.
» Smanjenje emisije CO2 od 14,45 t/god., odnosno 63,59%
Ukupna vrijednost projekta: 991.988,03 HRK
EU sufinanciranje projekta: 570.587,71 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 03/2016. – 05/2019.
Kontakt osoba za više informacija: Mirna Brgles-Milošev

Tartinijeva 15 - Pula

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Tartinijeva 15, Pula
Kratki opis projekta: Zgrada na adresi Tartinijeva 15, Pula u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti planira provesti sljedeće mjere uštede energije:
» toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja
» toplinska izolacija krova
» zamjena dijela postojeće stolarije
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke prije energetske obnove iznosi 82.916,94kWh/god.
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke nakon energetske obnove iznosi 40.136,73 kWh/god.
» Ušteda energije koja će biti ostvarena prilikom implementiranja navedenih mjera iznositi će 42.780,21 kWh/ god, odnosno 51,59% .
» Emisija CO2 prije energetske obnove iznosi 18,26 t/god.
» Emisija CO2 nakon energetske obnove iznosi 8,84 t/god.
» Smanjenje emisije CO2 od 9,42 t/god., odnosno 51,59%
Ukupna vrijednost projekta: 1.250.830,23 HRK
EU sufinanciranje projekta: 737.175,53 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 01/2016. – 05/2019.
Kontakt osoba za više informacija: Mirna Brgles-Milošev

Županska 28 - Pula

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Županska 28, Pula
Kratki opis projekta: Zgrada na adresi Županska 28, Pula u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti planira provesti sljedeće mjere uštede energije:
» toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja
» toplinska izolacija krova
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke prije energetske obnove iznosi 45.918,99kWh/god.
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke nakon energetske obnove iznosi 18.206,42 kWh/god.
» Ušteda energije koja će biti ostvarena prilikom implementiranja navedenih mjera iznositi će 27.712,57 kWh/ god, odnosno 60,35%.
» Emisija CO2 prije energetske obnove iznosi 11,00 t/god.
» Emisija CO2 nakon energetske obnove iznosi 4,36 t/god.
» Smanjenje emisije CO2 od 6,64 t/god., odnosno 60,35%
Ukupna vrijednost projekta: 513.470,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 305.375,81 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 11/2015. – 01/2019.
Kontakt osoba za više informacija: Mirna Brgles-Milošev

Negrijeva 5 - Pula

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Negrijeva 5, Pula
Kratki opis projekta: Zgrada na adresi Negrijeva 5, Pula u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti planira provesti sljedeće mjere uštede energije:
» toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja
» toplinska izolacija krova
» zamjena dijela postojeće stolarije
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke prije energetske obnove iznosi 94.847,44kWh/god.
» Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke nakon energetske obnove iznosi 34.536,07 kWh/god.
» Ušteda energije koja će biti ostvarena prilikom implementiranja navedenih mjera iznositi će 60.311,37 kWh/ god, odnosno 63,59%.
» Emisija CO2 prije energetske obnove iznosi 22,72 t/god.
» Emisija CO2 nakon energetske obnove iznosi 8,72 t/god.
» Smanjenje emisije CO2 od 14,45 t/god., odnosno 63,59%
Ukupna vrijednost projekta: 3.907.937,50 HRK
EU sufinanciranje projekta: 2.158.762,50 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 08/2016. – 05/2019.
Kontakt osoba za više informacija: Mirna Brgles-Milošev

Imate pitanja u svezi naših usluga ili želite suradjivati? Kontaktirajte nas!