Novosti

Novosti i projekti vezani uz naše poslovanje

Obnova stambene zgrade Negrijeva 4 u Puli

Počela je obnova pročelja stambene zgrade Negrijeva 4 u Puli.

Povratak na novosti
Imate pitanja u svezi naših usluga ili želite suradjivati? Kontaktirajte nas!