Javna nabava

Dokumenti vezani uz poslovanje

Javna nabava

Dokumenti vezani uz nabavu i natječaje

U nastavku možete pronaći svu dokumentaciju vezanu uz aktivne i završene natječaje javne nabave.

NABAVA 5/2018, Energetska obnova Negrijeva 5, Pula / STATUS: Zatvoreno
NABAVA 1/2017, Energetska obnova Budicinova 20, Pula / STATUS: Zatvoreno
NABAVA 2/2017, Energetska obnova Koparska 25, Pula / STATUS: Zatvoreno
NABAVA 3/2017, Energetska obnova Koparska 1, Pula / STATUS: Zatvoreno
NABAVA 4/2017, Energetska obnova Tartinijeva 15, Pula / STATUS: Zatvoreno
Arhiva nabave
Imate pitanja u svezi naših usluga ili želite suradjivati? Kontaktirajte nas!